"; hlavicka(); echo" Thelema - Magick na Magick.cz
"; // První sloupec pocitadla(); include("./skripty/menu.php"); if(!$co){ echo"

       Naposled vložené příspěvky:
       _____________________________________________
"; include("./skripty/posledni.php"); echo"
"; } if($co=="celej"){ echo"
"; celej($id); count_clanky($id); echo"
"; } if($co=="kategorie"){ echo"
"; include("./skripty/kat_vyp.php"); echo"
"; } if($co=="al"){ echo"
"; include("./doc/al/al.php"); echo"
"; } if($co=="al_pok"){ echo"
"; include("./doc/al/al_uvod.php"); echo"
"; } if($co=="al_cel"){ echo"
"; include("./doc/al/al_text.php"); echo"
"; } if($co=="add"){ echo"
"; include("./skripty/add.php"); echo"
"; } if($co == "crow_l" or $co == "crow_z"){ echo"
"; include("./doc/crowley/seznam.php"); echo"
"; } echo"
"; if(!$co or $co=="hi" or $co=="add" or $co=="al"){ echo"


"; last(); top_t(); top(); ctenost(); } if($co=="kategorie"){ include("./skripty/old.php"); } echo"
"; include("./config/footer.inc.php"); echo" "; ?>