Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
Magie Demonologie Energetika Psychika Kybermagie Neokybernetika
MAGIE - Démonologické metody

Nejstarší koncepce magie. Vychází z toho, že v okolním světě existují reálné bytosti jako démoni, duchové atd., s nimiž lze vstoupit do kontaktu aby je magik získal jako služebníky nebo přátele. Mezi nejznámější patří šamanismus. Magik usiluje o vstup do světa bytostí ve které převládají zákony se kterými je nutno se dobře seznámit, aby mohl ovládat síly a entity, které v tomto světě působí. Vztahy nejsou bez nebezpečí. Komunikaci, formulacím, jménům entit a principům zákonitosti se musí člověk dlouho učit. Slib mlčenlivosti je zde samozřejmostí.

F.Bardon, G.A.Gregorius, řád O.T.O., Dr.Faust a řada dalšíchMAGIE - Energetické metody

Energetické magické metody obracejí velkou pozornost k pohybům energie a dalším procesům probíhajícím uvnitř těla. Jedná se o jednu z nejstarších léčebných metod. Využívá se energie, která nese mnoho názvů od živočišného magnetismu až po astrální světlo. Od magika této metody se vyžaduje umění vnímat jemné energie, polarizovat je a patřičně je usměrňovat. Sílu je magik schopen přenášet pouze v případě, že jí má rovněž dostatek nebo ji dokáže využívat z jiných zdrojů. Používaná síla není vždy pouze jedna, ale pohybuje se ve spektru negativních, neutrálních a pozitivních dopadů. Velký důraz je kladen také na mimosmyslové vnímání. Učení energetických metod je v dnešní době často předáváno zkresleně a uspěchaně aniž by žáci měli čas na adaptaci, které trvá mnohdy i řadu let.

Reichenbach, E.Lévi, W.B.Yeats, A.O.Spare, A.Crowley a řada dalších.


MAGIE - Psychické metody

Psychická metoda chápe magii animisticky. Vše co magik při vykonávání svého umění vnímá nebo činí se odehrává pouze v jeho duši. Ke všem magickým procesům zde dochází podvědomě. Člověk je zde schopen cestovat ve krajinách duše a poznávat její zákonitosti, čímž se mu následně daří působit na svůj i vnější svět. Psychické metody v sobě obsahují jak prazáklad démonologie, která je zde vnořena do psychické existence entit i energetiku. Psychická metoda by neměla být užívána jako samostatná struktura, ale vhodněji doplňovat další metodu.

Sigmund Freud, Mesmer, Albert Einstein a řada dalších.


MAGIE - Informatické metody - kybermagie

Kybernetická magie je nejmladším odvětvím magie. Základy kybernetické magie byly formulovány až po roce 1980. Kybernetická magie se opírá o informační metodu, která se stále více prosazuje i ve fyzice. Základem je myšlenka, že veškerá energie a děje se uskutečňují pomocí informací. Informace jsou uloženy v morfogenetickém (informačním) poli, které popsal například biolog R.Shledrake. Historickým příbuzným informační metody je homeopatie a Paracelsova pravidla „similia similibus curanteur“. Blízká paralela je mezi informatikou a systémem henochiánské magie Dr. Johna Dee, která používá stejně jako neokybernetika nebo urkybernetika řadu na první pohled nesrozumitelných zkratek. Magický zásah působí na informace s dopadem na vnitřního i okolní svět. V dnešní době pracují na rozvoji kybernetické magie členové řádu IOT , Petr Karol a další.

Kybermagie Peter Caroll, řád IOT.


MAGIE - Neokybernetika a neokybernetické metody

Vysoce ezoterický systém obsahující v sobě mimo informatických a praktických metod i noetiku. Nedávno byla otevřena Vyšehradská akademie neokybernetiky VAN, která patří pod společnost A.R.X. a umožňuje ucelené mnohaleté studium. Po smrti nejvýznamnější osoby neokybernetiky Stanislava Sohra byl na několik let vzdělávací systém destabilizován, ale vznikem A.R.X. došlo opět k rovnováze. A.R.X. klade velký důraz na etický kodex (vzhledem k rozsahu studia). Základní informace lze získat na www.panna.cz

Neokybernetika A.R.X.

Zařadil Elliach
Částečně čerpáno z definic od p. Veselý - kniha MAGIE
 


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz