Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
Liber III vel Jugorum

Aleister Crowley

0.

0. Vizte Jařmo na šíji Volů! Není to tom, že toto Pole má být zoráno? Jařmo je těžké, ale spojuje dohromady ty, kteří jsou rozděleni - sláva Nuit a Hadit, a Tomu, který nám dal Symbol Růžového Kříže!
Sláva Pánu Slova Abrahadabra, a Sláva Tomu, který nám dal Symbol Ankhu, a kříže uvnitř Kruhu!

1. Tři jsou Bestie, s nimiž musíš to Pole orat: Jednorožec, Kůň a Vůl. A ty spřáhneš do trojnásobného jařma, které je ovládáno Jediným Vozkou.
2. Teď se tyto Bestie divoce řítí po světě vezdejším a člověk je ne bez námahy donutí k poslušnosti.
3. Nebude zde nic řečeno o Kerberovi, veliké Bestii Pekla, která je každou z těchto a jimi všemi, ba jako Athanasius dal tušit. Pokud se toho týče1, není mimo Tifereth, ale uvnitř Tiferethu.


I.

0. Jednorožec jest mluva. Člověče, ovládni svoji Mluvu! Jak jinak si podmaníš Syna, a odpovíš Mágovi při cestě branou Koruny?
1. Zde jsou praktiky. Každá může trvat týden nebo déle.
2. (a) Vyhni se užívání nějakého obecného slova, takového jako \"a\", nebo \"to\" nebo \"ale\"; užívej opisu.
(b) Vyhni se užívání nějakého písmene abecedy, takového jako \"t\", nebo \"s\", nebo \"m\"; užívej opisu.
(c) Vyhni se užívání zájmen a přídavných jmen v první osobě; užívej opisu.
Svojí duchapřítomností navrhni další.
2. Při každé příležitosti, kdy jsi mimovolně pohnut k tomu, že vyslovíš to, čemu jsi přísahal se vyhnout, řízni se rázně na zápěstí nebo na předloktí břitvou; zrovna tak, jako bys bil neposlušného psa. Cožpak se Jednorožec nebojí drápů a zubů Lva?
3. Tvé rámě ti pak slouží nejen jako varování, ale i jako záznam. Budeš si denně zapisovat vývoj v těch praktikách, pokud nejsi naprosto bdělý po všechen čas i u toho nejmenšího slova, které jako podřeknutí ti ujede z úst.
Tak se tedy spoutej, a budeš navěky volný.

II.

0. Kůň jest čin. Člověče, ovládni své Činy. Jak jinak si podmaníš Otce, a odpovíš Bláznu při Cestě Vlevo Branou Koruny?
1. Zde jsou praktiky. Každá může trvat týden nebo déle.
(a) Vyhni se zvedání levé ruky nad pás.
(b) Vyhni se dávání nohy přes nohu.
Svojí duchapřítomností navrhni další.
2. Při každé příležitosti, kdy jsi mimovolně pohnut k tomu, že uděláš to, čemu jsi přísahal se vyhnout, řízni se rázně na zápěstí nebo na předloktí břitvou; zrovna tak, jak bys bil neposlušného psa. Cožpak se Kůň nebojí zubů Velblouda?
3. Tvé rámě ti pak slouží nejen jako varování, ale i jako záznam. Budeš si denně zapisovat vývoj v těchto praktikách, dokud nejsi naprosto bdělý po všechen čas i u toho nejmenšího činu, který ti uklouzne přes ten nejmenší z tvých prstů.
Tak se tedy spoutej, a budeš navěky volný.

III.

0. Vůl jest Myšlenka. Člověče, ovládni svoje Myšlení! Jak jinak si podmaníš Svatého Ducha, a odpovíš Velekněžce na Cestě Prostřední Branou Koruny?
1. Zde jsou praktiky. Každá může trvat týden nebo déle.
(a) Vyhni se myšlení na určitý předmět a všem věcem, které jsou s ním spojeny, a ať je to takový předmět, který obvykle silně doléhá na tvé myšlení, a často je podněcován smyslovým vnímáním nebo rozhovory druhých.
(b) Nějakou důmyslnou výpomocí, třeba přehozením svého prstenu z jednoho prstu na druhý, stvoř v sobě dvě osobnosti, myšlenky jedné jsou u ní naprosto odlišných mezí oproti myšlenkám té druhé, obecným pozadím jsou základní životní potřeby.2
Svojí vlastní duchapřítomností navrhni další.
2. Při každé příležitosti, kdy jsi mimovolně pohnut k tomu, že myslíš na to, čemu jsi přísahal se vyhnout, řízni se rázně na zápěstí nebo na předloktí břitvou; zrovna tak, jak bys bil neposlušného psa. Cožpak se vůl nebojí Bodce Oráčova?
3. Tvé rámě ti pak slouží nejen jako varování, ale i jako záznam. Budeš si denně zapisovat vývoj v těchto praktikách, dokud nejsi naprosto bdělý po všechen čas i u té nejmenší myšlenky, která povstává v tvém mozku.
Tak se tedy spoutej, a budeš navěky volný.
1. (tj. záležitost Kerbera)
2. Například ať A je člověk silných vášní, znalý Svaté Kabbaly, vegetarián a břitký \"reakční\" politik. B ať je bledý a asketický myslitel, zaměstnávaný obchodem a rodinnými záležitostmi, jedlík masa a bystrý progresivní politik. Nechť žádná myšlenka vlastní osobě \"A\" nepovstane, je-li prsten na prstu osoby \"B\", a tak dále.Převzato ze zaniklé tištěné Revue Horus, ročník 1991.
Elektronický Horus najdete na www.okultura.cz.
 


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz