Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
Liber LXXVII - OZ

Aleister Crowley

Toto je zákon silných, to je náš zákon a radost světa. - AL, II/21
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. -AL, I:40
Ty nemáš žádné právo než konat svoji vůli. Tak čiň, a nikdo další nechť neřekne ne. - AL, I/42-43
Každý muž a každá žena je hvězda. - AL, I/3

Není jiného boha než člověka.


1. Člověk má právo žít podle svého vlastního zákona - žít takovým způsobem, jaká jest jeho vůle: pracovat tak, jaká jest jeho vůle: hrát si tak, jaká jest jeho vůle: spočinout tak, jaká jest jeho vůle: zemřít kdy a jak chce.

2. Člověk má právo jíst to, co jest jeho vůle: pít podle své vůle: přebývat tam, kde chce: křížem krážem cestovat, jak chce.

3.Člověk má právo myslet si, co chce: mluvit to, co jeho vůle jest: psát to, co jeho vůle jest: Kreslit, malovat, rýt, leptat, modelovat, stavět to, co chce: Oblékat se, jak chce.

4. Člověk má právo milovat to, co chce: Syťte se dle libosti a vůle láskou tak, jak chcete, kdy, kde a s kým chcete! - AL, I/ 51

5. Člověk má právo zabít ty, kdož by chtěli těmto právům odporovat. Otroci budou sloužit. - AL, II/58.

Láska je zákon, láska pod vůlí. - AL, I/57.Liber LXXVII podle zaniklé tištěné Revue Horus, ročník 1995, str. 10-11.
Elektronický Horus najdete na www.okultura.cz.
 


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz