M.naM. - poznámky k úvodu AL


1) Primární element bytí. - San.

2) ťŽivot je rozměr mysliŤ, závěrečný titulek ve filmu Hala Ashbyho Byl jsem při tom podle stejnojmenného románu Jerzy Kosinskiho. - San.

3) Thelema znamená řecky ťvůleŤ a má stejnou číselnou hodnotu jako Agape, ťláskaŤ. (93. - San.)

4) Aleister Crowley: ťMagick in Theory and PracticeŤ. Dover Publications, New York 1976. - San.

5) Chvíle přechodu z jednoho období do druhého se formálně nazývá Rovnodennost bohů.

6) Ra-Hoor-Khuit: jméno boha Slunce vzniklé spojením bohů Rea a Hóra (Harachteja), jinak též Raharachtej. Hoor-Paar-Kraat: Harpechrad (egyptské jméno Malého Hóra anebo Dítěte Hóra), řecky Harpokratés; bůh Hór (lat. Horus) v podobě dítěte, podle Řeků a Římanů ťegyptský bůh mlčeníŤ. - San.

7) ťDefence of the Realm ActŤ, zákon o výjimečných opatřeních na obranu státu z roku 1914. - San.